CULTIVATING INNOVATION

Повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агро храните чрез транснационални клъстъри

Проектът по програма „Балкани-Средиземно море“ има за цел да установи транснационални връзки за сътрудничество в сектора на агро-храните между предприятията в областта на хранително-вкусовата промишленост и научноизследователските институции, като същевременно насърчава трансфера на технологии и иновации в областта на храните, за да се улесни повишаването на конкурентоспособността и излизането на чужди пазари на МСП в сектора на агро-храните.

Мисията на FOCUS е да засили капацитета и конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП), за да осигурят иновативни, нови и подобрени хранителни продукти за националните, регионални и световни пазари.

Проект FOCUS има за цел да установи транснационални връзки за сътрудничество в сектора на агро-храните между предприятията в областта на хранително-вкусовата промишленост и научноизследователските институции, като същевременно насърчава трансфера на технологии и иновации в областта на храните, за да се улесни повишаването на конкурентоспособността и излизането на чужди пазари на МСП в сектора на агро-храните.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and National Funds of the participating countries.

© 2019 Focus Project
All Rights Reserved