CULTIVATING INNOVATION
Default news image

Εταίροι

Επικεφαλής (LP1) Ελλάδα: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΠΕΛ), Ελλάδα, είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου FOCUS και μέσω της ενεργού συμμετοχής της σε ένα μεγάλο αριθμό σύνθετων και απαιτητικών έργων σε Εθνικό, Μεσογειακό και Διεθνές επίπεδο έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας και  καινοτομίας. Αποστολή της ΠΠΕΛ είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών ΜΜΕ υιοθετώντας νέες τεχνολογίες, μοντέλα και μηχανισμούς συμβατούς με την τοπική αγορά και τις διεθνείς τάσεις, καθώς και η ενίσχυση της περιφερειακής βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο: Λαμπροπούλου Ιωάννα

Τίτλος θέσης: Υπεύθυνη Έργου (Project Manager)

Τηλ.: +302713601380

Email:  regionoffice.ppel@gmail.com

Φορέας (P2) Ελλάδα – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Χημικών Μηχανικών

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το παλαιότερο και πιο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας και συμβάλλει αδιάκοπα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το έργο που αναπτύσσεται στο ΕΜΠ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διεργασιών ανάλυσης και σχεδιασμού, σε επίπεδο παραγωγής και υπηρεσιών.

Στο έργο FOCUS, συμμετέχει το Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών (ΕΣΑΔ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το ΕΣΑΔ έχει μεγάλη εμπειρία στη βασική έρευνα τεχνολογιών αιχμής, εστιάζοντας στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση διαφόρων διεργασιών και προϊόντων τροφίμων. Οι τομείς δραστηριότητας του ΕΣΑΔ μπορούν να συνοψιστούν στο σχεδιασμό φυσικών βιομηχανικών διεργασιών, όπως είναι οι μέθοδοι ξήρανσης, οι μέθοδοι εκχύλισης, οι καινοτόμες μέθοδοι ενθυλάκωσης κλπ. Το ΕΣΑΔ δραστηριοποιείται, επίσης, στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και προσομοιωτών που περιγράφουν τις φυσικές διεργασίες και τις θερμοφυσικές ιδιότητες των υλικών, καθώς επίσης, και στον πλήρη σχεδιασμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης των διεργασιών και της κλιμάκωσης του μεγέθους τους. Επίσης, πραγματοποιείται ολιστική ανάπτυξη προϊόντων, που περιλαμβάνει οργανοληπτική αξιολόγηση των τελικών προϊόντων, καθώς και προσδιορισμό της διάρκειας ζωής τους και της αποδοχής τους από τους καταναλωτές. Στο ΕΣΑΔ εφαρμόζονται, επίσης, η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) και η περιβαλλοντική διαχείριση για τον προσδιορισμό των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολλών προϊόντων και διεργασιών.

Το εργαστήριο στελεχώνεται από 2 Καθηγητές, 2 μέλη ΕΔΙΠ και 1 μέλος ΕΤΕΠ, 5 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 10 υποψήφιους διδάκτορες, και περισσότερους από 15 σπουδαστές που πραγματοποιούν τη διπλωματική τους εργασία. Η ερευνητική ομάδα του ΕΣΑΔ έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε περισσότερα από 100 εθνικά και διεθνή προγράμματα και έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Κροκίδα

Τίτλος θέσης: Καθηγήτρια, Χημικός Μηχανικός

Τηλ: +302107723150

Ιστοσελίδα: www.chemeng.ntua.gr

Email: mkrok@chemeng.ntua.gr

Φορέας (P3) Ελλάδα – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το 3ο παλαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Από το 1920, συμβάλλει σταθερά και αδιάκοπα στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, διεξάγοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε επιστήμες που σχετίζονται με τη γεωργία. Το ΓΠΑ διεξάγει το 1/3 της έρευνας που πραγματοποιείται στον τομέα της γεωργίας στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια καταπράσινη πανεπιστημιούπολη κοντά στην Ακρόπολη, στην καρδιά του αρχαίου ελαιώνα. Η πανεπιστημιούπολη του ΓΠΑ είναι ένα συγκρότημα 16 κτιρίων που αποτελείται από αίθουσες, 41 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, μία σύγχρονη βιβλιοθήκη, συστοιχίες υπολογιστών, εκτεταμένες γεωργικές εγκαταστάσεις (δενδροκομείο, αμπελώνα, πειραματικά χωράφια, κήπους με λουλούδια, θερμοκήπια, βουστάσιο, στάνη προβάτων, κοτέτσια, γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές υδατοκαλλιέργειας). Το ΓΠΑ αριθμεί 185 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 300 υποστηρικτικά μέλη, 3.000 φοιτητές, 450 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 250 διδακτορικούς φοιτητές. Τα προγράμματα χρηματοδότησης του ΓΠΑ προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης, και από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το ΓΠΑ τα τελευταία 4 χρόνια έχει συμμετάσχει, ως συντονιστής φορέας ή εταίρος, σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα της ΕΕ. Οι συνεισφορές του ΓΠΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή των Ελλήνων και των ευρωπαίων πολιτών: ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, διατήρηση των υδάτινων πόρων, βιολογική γεωργία, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία, τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μπιλάλης

Τίτλος θέσης: Καθηγητής

Τηλ: +302105294494

Ιστοσελίδα: http://efp.aua.gr/en

Email: bilalis@aua.gr

Φορέας (P4) Κύπρος – Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΚΕΒΕ) λειτουργεί ως Ομοσπονδία των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων των πέντε μεγάλων πόλεων της Κύπρου – της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Αμμοχώστου, της Λάρνακας και της Πάφου -, τα οποία έχουν δικαιοδοσία στις αντίστοιχες πόλεις και περιοχές.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου υπερβαίνουν τις 8000 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 95% της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Πάνω από 140 επαγγελματικές ενώσεις από τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών είναι, επίσης, συνδεδεμένες με το Επιμελητήριο, μεταξύ των οποίων η Κυπριακή Ένωση Νέων Επιχειρηματιών και η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών, ενώ το Επιμελητήριο έχει συμμετάσχει σε δύο κύκλους του προγράμματος Erasmus για το Πρόγραμμα Νέων Επιχειρηματιών της ΕΕ.

Το ΚΕΒΕ φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Στήριξης Επιχειρήσεων Κύπρου, το οποίο είναι μέλος του Enterprise Europe Network (EEN) με σχεδόν 600 οργανισμούς μέλη σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Επιπλέον, το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου σε διεθνή φόρουμ και οργανισμούς, διοργανώνει σεμινάρια, συμμετέχει σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες και διοργανώνει επαγγελματικές εξετάσεις σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. Η έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΚΕΒΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο: Μόνικα Ανδρέου

Τίτλος θέσης: Officer

Τηλ: +357 22899747

Ιστοσελίδα: www.ccci.org.cy

Email: mandreou@ccci.org.cy

Φορέας (P5) Αλβανία – AULEDA Οργανισμός τοπικής οικονομικής ανάπτυξης Αυλώνας

Ο Οργανισμός τοπικής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής της Αυλώνας, AULEDA, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή να ενθαρρύνει μια βιώσιμη, ισορροπημένη και συνεκτική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η AULEDA συστάθηκε τον Ιούλιο του 2003 με την υποστήριξη του προγράμματος UNOPS-PASARP. Η Auleda είναι ένα ανεξάρτητο όργανο με τη δική του νομική διάρθρωση και λειτουργική αυτονομία, που βασίζεται σε εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η AULEDA έχει υλοποιήσει 40 έργα που αφορούν στον τουρισμό, τη γεωργία, το περιβάλλον, τη δημόσια διοίκηση, τη βιοτεχνία και τη φαρμακευτική βιομηχανία βοτάνων, την ενέργεια και τον τομέα πληροφορικής κλπ. Η AULEDA έχει υλοποιήσει 13 έργα IPA, 5 από αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος IPA Cross-Border, 3 από αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος IPA, 1 στο πλαίσιο της στρατηγικής IPA, 1 στο πλαίσιο της κεφαλαιοποίησης IPA, 1 στο πλαίσιο του προγράμματος ADRION και 2 έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Med.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο: Mirela Koci,

Τίτλος θέσης: Εκτελεστικός διευθυντής

Τηλ: +355 692075550

Email: auledavlore@gmail.com

Partner (P6) Bulgaria Business Support Centre for Small and Medium Enterprises – Ruse

BSC SME – Ruse is a non-governmental and non-profit organization established in 1996. Its main purpose is to support by all available means the business in the North Central Region of Bulgaria, especially the small and medium size enterprises, to stimulate their development, as well as to co-ordinate, incorporate and complement the activity of all those organizations and structures, assisting the SMEs, and to establish contacts on local, national and international level.

BSC SME – Ruse is a member of Enterprise Europe Network, the largest network for supporting companies, as well as a member of the Danube Strategy Steering Group for Priority area 8 “To Support the Competitiveness of Enterprises, including Cluster Development” and the Danube Strategy Steering Group for Priority area 9 “To Invest In People And Skills”. It implements various EU funded projects through Balkan-Med, Danube and Interreg Romania-Bulgaria Programmes.

Contact person:

Name: Ekaterina Yordanova

Job title: Expert in EU Programmes and Projects

Tel: 00359 82 821472

Website: http://bsc.smebg.net/tourism/

Email: e.yordanova@smebg.net

Partner (P7) Bulgaria  Agriculture University of Plovdiv – Faculty of Plant Protection and Agroecology

The Agricultural University – Plovdiv was established in 1945. The major structural units are the four faculties (Faculty of Agronomy, Faculty of Horticulture with Viticulture, Faculty of Plant Protection and Agroecology, Faculty of Economics), offering training for the three educational degrees: bachelor’s, master’s and doctoral programmes.

Important novel structural units of the Agricultural University, related to training and research activities, are: the Distance Learning Centre, Agroecological Centre, Research Centre with accredited Laboratory Complex, Demonstration Center for New Technologies in Agriculture, Centre of Integrated Management of Plant Diseases, Centre for Biological Testing, etc.

Key activities:

Teaching and training of highly qualified specialists;

Providing the academic background for the development of agricultural education and research;

Carrying out R&D activities and transfer of innovations into agricultural practice, food and drink industry;

Surveys, designing, consultancy, expertise and extension services, cooperation with SMEs.

The teaching process is linked with scientific investigations and practice for the efficient use of the resources and the provision of safety food and sustainable development.

The Educational and Experimental Fields occupy an area of 205. 1500 biological units are being maintained, with seed and planting material production. An up-to-date research and experimental winery has been built in the village of Brestnik. For the development of the animal science, various breeds of animals are kept for training and reproduction purposes and are constantly being enriched.

Human Resources: academic staff – 212, including full-time professors, associate professors and assistant professors; total number of academic, technical and administrative staff – 550.

In 2015 the Agricultural University celebrated its 70th Anniversary in harmony with the rich traditions and human potential, which are indispensable for the future development of modern agriculture and tourism. Bulgaria is a country that can contribute to solving global problems and challenges of the twenty-first century in the field of agricultural science and human nutrition.

Contact Person:

Name: Mariana Petkova

Job title:  Assis. prof. , PhD Department of Microbiology and Environmental Biotechnology

Tel: 00359-32-654270

Email: mpetkova@au-plovdiv.bg

Partner (P8/ Observer) Greece Federation of Hellenic Food Industries

SEVT represents the Greek Food & Drink Industry on national, European and international level. It consists of food and drink companies and sector associations.

The mission of SEVT is to facilitate the development of a friendly enabling business environment that attracts investments. A framework where all food and drink companies, whatever their size, can operate responsibly in order to respond to the increasing needs of both consumers and society, while competing effectively towards a sustainable and inclusive growth.

The work of the Federation is based on sound scientific research, robust data management and effective communication, within the EU regulatory context, to ensure that all food and drink policy issues are dealt with a holistic manner. The main priorities safeguarded by SEVT include food safety and quality, nutrition and health, consumers’ trust, competitiveness, research and development, innovation and environmental sustainability.

SEVT operates in close collaboration with its members, as an active, committed and responsible partner.  It aims to increase the recognition of its key role for the food industry, through the promotion of its cultural and social values, as well as its wealth, diversity and traditions. By combining the Greek food sector heritage with innovation for the future, SEVT and its members aim to strengthen the industry’s competitive advantage in satisfying consumers’ needs by producing safe, affordable, healthy and sustainable products. SEVT also wishes to enhance consumers’ trust in the Greek Food & Drink Industry for its significant contribution to the daily lives of consumers in Greece and abroad.

The Food & Drink Industry is among the leading manufacturing sectors in Greece, in terms of turnover, added value and productivity and a key job provider. It remains a stable, competitive, resilient and robust sector, yet open to new challenges and opportunities.

Name: Dr Fotini Salta

Job title: Techno-Scientific Consultant

Tel: +30 210 6711177

Website: http://www.sevt.gr

Email: fotsal@sevt.gr

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and National Funds of the participating countries.

© 2019 Focus Project
All Rights Reserved